Expressen – Endometrios – dold kvinnosjukdom

Endometrios är en vanlig kvinnosjukdom i Sverige – minst 200 000 flickor och kvinnor beräknas vara drabbade.

Men det talas inte mycket om sjukdomen och det tar i genomsnitt mellan sju och åtta år från de första symptomen till diagnosen ställs.

Här får du veta mer om denna dolda kvinnosjukdom. Bland annat berättar Susann Söderberg, som har endometrios, om sjukdomen liksom endometriosforskaren Lalit Kumar vid Karolinska institutet.

ALLMÄNT

Endometrios är en kronisk sjukdom som kan leda till livslånga besvär i form av smärtor och trötthet. Den kan också innebära svårigheter att bli gravid – drygt en tredjedel av kvinnorna som har svårt att bli gravida är drabbade av endometrios.

Vissa med endometrios har dock inga besvär alls och för andra kan besvären lindras kraftigt genom behandlingar. Det beräknas att cirka 60 procent av de endometriosdrabbade har besvär, varav 20 procent så svåra att det krävs medicinsk och/eller kirurgisk behandling. För det flesta avtar besvären efter klimakteriet.

Ofta misstar läkarna symptomen för vanlig menssmärta, urinvägsinfektion, känslig tarm (IBS) eller något annat. Det är inte ovanligt att personer med endometrios har sökt tre till fyra olika läkare innan de fått rätt diagnos och kunnat behandlas. Lär hela artikeln här >