Lider någon anhörig till dig av endometrios?

På Facebook har vi en egen dold grupp för anhöriga till oss Medsystrar.

Detta för att ni anhöriga ska ha möjlighet att skriva av er och dela med er av saker som ni upplever som både bra och dåligt samt för att ni ska kunna ha möjligheten att komma i kontakt med andra anhöriga.

Vi som är sjuka vet vilken tyngd ni många gånger har på era axlar och Medsystrar lägger stor vikt på att ni ska vara en lika stor del av denna stödgrupp som oss sjuka.

Hoppas därför att ni känner hur mycket vi uppskattar ert stöd och all omtanke.

Vill du som anhörig komma i kontakt med vår anhöriggrupp, kontakta Madeleine Säljö via facebook eller madde@medsystrar.se

Varmt välkommen